İdarenin takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız bir yetki olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu ve bu yönüyle de yargı denetimine tabi bulunduğu mutlaktır.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının, davalı… bünyesinde Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken, söz konusu görevi ile ilgili olarak hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma açılmadığı gibi, disiplin cezası da almadığı ve görevinde başarısız veya yetersiz olduğu yönünde de nesnel ve…

EŞ KUSURLU OLSA DAHİ EKONOMİK HAYATINI DEVAM ETTİREBİLMESİ İÇİN TEDBİR NAFAKASI HÜKMEDİLEBİLİR.

TEDBİR NAFAKASI NEDİR? HUKUKİ DAYANAKLARI NELERDİR? HANGİ HALLERDE TALEP EDİLİR? Tedbir nafakası ;  boşanma davası açılmadan önce veya açıldıktan sonra herhangi bir eşin veya 18 yaşından küçük çocukların geçinmesini sağlamak üzere hükmedilen nafaka türüdür.  TMK geçici önlemler başlığı adı altında…

KADINA ÖZGÜ ZİYNET EŞYASI EVLİLİK SIRASINDA KİM TARAFINDAN HANGİ EŞE TAKILMIŞ OLURSA OLSUN KADIN EŞE BAĞIŞLANMIŞ SAYILIR

MAL PAYLAŞIMI Boşanma halinde eşlerin mal paylaşımını nasıl yapacağı gündeme gelmektedir. Mal rejimleri bu durumda tarafların nasıl evlilik mallarını paylaşacağını göstermektedir. Eşler arasında özel bir mal rejimi belirlememişse yasal mal rejimi devreye girecektir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanun yasal mal…