Ticaret Hukuku

Türk ticaret kanunu ve ilgili mevzuatlara son derece hakim olan ekibimiz ile birlikte, şirketler ve ticaret hukuku alanında hizmet veren ofisimiz özellikle Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ve Şirketler Hukuku alanındaki tecrübesiyle müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Ticaret hukuku üzerine başlıca çalışma alanlarımız:

 • Şirketlere ve kooperatiflere hukuki danışmanlık ve dava/iş takibi hizmeti verilmesi,
 • Şirket ana sözleşmelerinin yazılması,
 • Şirket hisse devri işlemlerinin yapılması,
 • Ticari alacaklar ile ilgili davaların açılması ve takibi,
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması,
 • Şirket Kuruluşu, birleşmeleri ve devralmaları işlemlerinin yapılması,
 • Hissedarlık sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi,
 • Mal alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi,
 • Haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davalarının açılması ve takibi,
 • ​Genel kurul iptal davalarının açılması ve takibi,
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi.