Ceza Soruşturması Kapsamında Uzlaşma Sağlansa Dahi Tazminat Davası Açılabilecek

Anayasa Mahkemesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinin (19) numaralı fıkrasının beşinci cümlesinin “Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz;…” bölümünü, Anayasa’nın  13.,  ve 36. maddelerine aykırı bularak iptal etti.             Maddi ve manevi tazminat talebiyle…

Uğranılan bedensel zarardan dolayı ekonomik geleceğin sarsılması nedeniyle ortaya çıkan zararlar çalışma gücünde bir azalma olmasa dahi tazmin edilmelidir.

Bedensel zarar görenin işgörme gücünde meydana gelen kayıplar aynı zamanda onun ekonomik geleceğini ve gelirini de etkileyecektir. Vücut bütünlüğü ihlâl edilen kişinin bu ihlâl nedeniyle ekonomik geleceği sarsılmış olabilir. Bu tür zararlar çalışma gücünün tamamen veya kısmen kaybı nedeniyle ortaya…

Kamu görevlisinin özel yaşamına ait unsurlar gerekçe gösterilerek verilen devlet memurluğundan çıkarma cezası, özel hayatın gizliliği hakkına müdahale niteliği taşır ve iptali gerekir.

Anayasa ile koruma altına alınan ve ancak kanun ile sınırlama getirilebilecek özel yaşamın sır alanı içine idarenin idari düzenlemeleri bahane ederek girmesi, cinsel tercih ve davranışları araştırması, soruşturmalar aracılığı ile bu özel yaşam kesitlerini kayıt altına alınması idare hukuku kuralları…