Uğranılan bedensel zarardan dolayı ekonomik geleceğin sarsılması nedeniyle ortaya çıkan zararlar çalışma gücünde bir azalma olmasa dahi tazmin edilmelidir.

Bedensel zarar görenin işgörme gücünde meydana gelen kayıplar aynı zamanda onun ekonomik geleceğini ve gelirini de etkileyecektir. Vücut bütünlüğü ihlâl edilen kişinin bu ihlâl nedeniyle ekonomik geleceği sarsılmış olabilir. Bu tür zararlar çalışma gücünün tamamen veya kısmen kaybı nedeniyle ortaya…

Kamu görevlisinin özel yaşamına ait unsurlar gerekçe gösterilerek verilen devlet memurluğundan çıkarma cezası, özel hayatın gizliliği hakkına müdahale niteliği taşır ve iptali gerekir.

Anayasa ile koruma altına alınan ve ancak kanun ile sınırlama getirilebilecek özel yaşamın sır alanı içine idarenin idari düzenlemeleri bahane ederek girmesi, cinsel tercih ve davranışları araştırması, soruşturmalar aracılığı ile bu özel yaşam kesitlerini kayıt altına alınması idare hukuku kuralları…

İdarenin takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız bir yetki olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu ve bu yönüyle de yargı denetimine tabi bulunduğu mutlaktır.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının, davalı… bünyesinde Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken, söz konusu görevi ile ilgili olarak hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma açılmadığı gibi, disiplin cezası da almadığı ve görevinde başarısız veya yetersiz olduğu yönünde de nesnel ve…