MAL PAYLAŞIMI

Boşanma halinde eşlerin mal paylaşımını nasıl yapacağı gündeme gelmektedir. Mal rejimleri bu durumda tarafların nasıl evlilik mallarını paylaşacağını göstermektedir. Eşler arasında özel bir mal rejimi belirlememişse yasal mal rejimi devreye girecektir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanun yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma mal rejimi olarak öngörülmüştür.

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA MAL REJİMİ NEDİR?

Medeni kanun ile yasal mal rejimi olarak ön görülen bu mal rejimi  esasında eşlerin paylaşacağı malları kişisel mallar ve evlilik süresince edinilmiş mallar  olarak ikiye ayırarak bir ayrım yapmaktadır. Burada hangi malların kişisel mal hangilerinin edinilmiş mal olduğu büyük önem taşımaktadır. Edinilmiş mallar, her eşin evlilik  süresince emeğini vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Kişisel mallar ise,evlilikten önce sahip olduğu veya evlilik sırasında kişiye ait olduğu bilinen kanunda sınırlı olarak sayılan  mallardır.

EDİNİLMİŞ MALLAR:

*Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

*Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

*Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

*Kişisel mallarının gelirleri,

*Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

KİŞİSEL MALLAR:

*Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

*Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

*Manevî tazminat alacakları,

*Kişisel mallar yerine geçen değerler.

EVLİLİK BİRLİĞİNDE ELDE EDİLEN MAL SÖZLEŞME İLE KİŞİSEL MAL OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?

Taraflar kendi aralarında özel bir sözleşme yaparak edinilmiş malı kişisel mal olarak belirlenmesi sadece iki hal için ön görülmüştür bunlar :

 *Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler

*Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

Konuyla alakalı 2020 tarihli bir  Yargıtay kararı (düğünde takılan ziynet eşyalarının kadının kişisel malı olduğundan bahsedilmiştir) ;

kadına özgü ziynet eşyası niteliğindeki bilezik eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir âdet bulunmadıkça evlilik sırasında kim tarafından hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.