• Anayasa ile koruma altına alınan ve ancak kanun ile sınırlama getirilebilecek özel yaşamın sır alanı içine idarenin idari düzenlemeleri bahane ederek girmesi, cinsel tercih ve davranışları araştırması, soruşturmalar aracılığı ile bu özel yaşam kesitlerini kayıt altına alınması idare hukuku kuralları ile bağdaşmaz.
  • Söz konusu fiillerin bir disiplin suçu olarak değerlendirilerek cezalandırılması, Anayasa’nın 20. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi uyarınca “özel hayata saygı hakkının” ihlali sonucunu doğurur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.