Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Türk ticaret kanunu ve ilgili mevzuatlara son derece hakim olan ekibimiz ile birlikte, şirketler ve ticaret hukuku alanında hizmet veren ofisimiz özellikle Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ve Şirketler Hukuku alanındaki tecrübesiyle müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Ticaret hukuku…

 Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku 5237 sayılı TCK’nın 1. maddesinde kanunun amacı şu şekilde ifade edilmiştir: “Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi…

 Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku Sel&Er Hukuk Bürosu gerek Türk vatandaşları, gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka, velayet, mal rejimi, hısımlık, soy bağı, evlat edinme, çocuk malları, aile malları gibi konularda uyuşmazlıkların mahkeme önünde ve taraflar arasında protokol düzenlenerek çözümü…