Dernekler Hukuku

Dernekler Hukuku

Dernekler Hukuku Dernekler  hukuku  ile  ilgili  ayrıntılı  düzenlemeler  4721  sayılı  Türk  Medeni  Kanunu (madde 56-100), 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 31.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Dernekler Yönetmeliği’nde yer almaktadır. İşbu yazımızda dernekler hukuku ile ilgili olarak bireyleri aydınlatmak ve aynı…

 Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru 1.Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Nedir?           Bireysel Başvuru, kamu gücü kullanan kurum veya kişilerin sebep oldukları hak ihlallerine karşı bireylerin anayasal yargı denetimine başvurabilme hakkını ifade eder. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle mevzuatımızda yer edinmiştir, 23…

 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku 1.Marka Nedir?             Sözlük anlamı olarak marka, görülebilir işaret veya bırakılan iz anlamına gelir. Ticaret alanında kullanımında ise ayırt edici herhangi bir işaret veya sembol manasına gelmektedir. Markanın hukuki tanımı ise Sınai Mülkiyet Kanunu madde…