YÖK Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

YÖK Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Yükseköğretim Atama Usul ve Şartları DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA ŞARTLARI • Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde…

 Trafik Hukuku

Trafik Hukuku

TRAFİK KAZASINA BAĞLI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI (KAN PARASI) Trafik kazası sonucu belirli oranlarda vücut bütünlüğü bozulan yani engelli hale gelen kişiler ile ölüm halinde ölenin desteğinden yoksun kalan kişiler için gerek sigorta şirketleri aleyhine gerekse de kazaya sebebiyet veren…

 İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra Hukuku İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır.Bir hak ve alacağın korunması, borcun ifa edilmesinin sağlanması İcra ve İflas Hukuku’nun konusunu oluşturmaktadır. Sel&er Hukuk…