Trafik Hukuku

Trafik Hukuku

TRAFİK KAZASINA BAĞLI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI (KAN PARASI) Trafik kazası sonucu belirli oranlarda vücut bütünlüğü bozulan yani engelli hale gelen kişiler ile ölüm halinde ölenin desteğinden yoksun kalan kişiler için gerek sigorta şirketleri aleyhine gerekse de kazaya sebebiyet veren…

 İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra Hukuku İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır.Bir hak ve alacağın korunması, borcun ifa edilmesinin sağlanması İcra ve İflas Hukuku’nun konusunu oluşturmaktadır. Sel&er Hukuk…

 Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku SEL&ER Hukuk Bürosu, Tüketici Hukuku alanında uzman kadrosu ile müvekkillerini bilgilendirmekte, Tüketici Hakem Heyetine ve Tüketici Mahkemelerine götürülecek tüketici şikayetlerinde, ayıplı mal ve ayıplı hizmetten kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde, diğer tüm sektörlerde de tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu,…